B. Jacobs: Ramp voor de Grieken, Blamage voor EU

17 juni 2015 – Bas Jacobs is econoom en promoveerde in 2002 aan de Universiteit aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Public Finance and Human Capital. Sinds 2007 is hij hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op zijn weblog publiceert hij een uitvoerige uiteenzetting over de economische gevolgen van Griekenland met een diepgaande analyse en veel primaire bronnen.
Volgens Jacobs is “de tragedie dat de crediteuren – de eurolanden – en de debiteur – Griekenland – consequent weigeren de economische werkelijkheid onder ogen te zien. Beiden zijn verantwoordelijk voor de ontstane rotzooi en beiden zijn verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. De eurolanden hebben gefaald in hun analyse van de Griekse problemen. En dat vooral om eigen, roekeloze crediteuren uit de wind te houden. De financiële rotzooi is intussen alleen maar groter geworden. Het medicijn van de Trojka heeft de patiënt bijna doen overlijden. De Griekse bevolking wil zich terecht niet meer onderwerpen aan macro-economische kwakzalverij. Maar ze volhardt eveneens in het niet willen aanvaarden van de consequenties van de eigen financiële roekeloosheid. Het is een tragedie van de meent geworden, die Europa uiteendrijft in plaats van bij elkaar brengt”.

Lees het complete artikel op: Basjacobs.wordpress.com

© Bas Jacobs, BRON

Reacties zijn gesloten.