C. Peeters: Het “Griekse” probleem: een keerpunt in Europa

6 april 2015 – Chris Peeters van de Wiardi Beckman Stichting spreekt duidelijke taal over het dilemma “Griekenland”. Volgens Peeters wordt Griekenland hard aangepakt, onder andere om een boodschap aan de Spanjaarden, Portugezen, Italianen en Fransen te geven, dat er geen alternatief is voor een hard neoliberaal bezuinigingsbeleid.

Hij verwijst naar de Bruegel Working Paper 03-2015 van Ashoka Mody, ‘Living (dangerously) without a fiscal union’. Mody benadrukt dat in de EMU de monetaire soevereiniteit van een lidstaat werd opgegeven, maar tegelijkertijd de fiscale verantwoordelijkheid alleen bij de lidstaat bleef, zonder dat duidelijke binnenlandse alternatieven overbleven om in een economische crisissituatie te kunnen reageren. De zelf opgelegde normen in het Verdrag van Maastricht hebben als gevolg dat het bezuinigingsbeleid als enig alternatief voor het bestrijden van de crisis in de EU gezien wordt. Precies op het moment dat er een fiscaal beleid nodig was om een economie uit de economische problemen te stimuleren, vereisten de regels het tegenovergestelde.
 Volgens Peeters toont de Bruegel Working Paper aan, hoezeer het strakke bezuinigingsbeleid Europa groei heeft gekost, en het zogenaamde “Griekse probleem” in feite zijn diepere oorzaken heeft in het huidige beleid van de EU en de onvolledige monetaire unie.
Volgens Peeters moet Griekenland “zo diep mogelijk in de modder worden geduwd als een lesje voor ieder volk dat het waagt in opstand te komen tegen het austerity-only beleid”. Hij roept de Europese fractie van de PvdA op het voortouw te nemen bij de strijd binnen zijn eigen partij om een evenwichtiger beleid af te dwingen. “Het bevechten van neoliberaal beleid kan alleen door strijd. En aangezien de PvdA jarenlang binnen neoliberale kaders heeft geopereerd is het onvermijdelijk en essentieel dat die strijd ook binnen de PvdA gevoerd wordt, hoe pijnlijk dat soms ook is”. Hij wil laten zien dat de PvdA van Dijsselbloem niet de enige PvdA is.

Lees het complete artikel: C. Peeters op wbs.nl
Lees het Bruegel Working Paper 03-2015 van Ashoka Mody, ‘Living (dangerously) without a fiscal union’

©Bruegel

Reacties zijn gesloten.