H. Flassbeck: Analyse van de gevolgen van de trojka politiek

18 februari 2015 – Was Griekenland op de goede weg?

Professor dr. Heiner Flassbeck bekritiseert de manier waarop Wolfgang Schäuble de Griekse werkelijkheid ziet. In een interview met Deutschlandfunk beweerde de minister dat Griekenland op de goede weg zou zijn en het ‘reddingsplan’ van de trojka zou moeten voortzetten. De werkeloosheid zou dan dalen en de economie zou weer groeien.

Maar de werkelijkheid ziet er heel anders uit, stelt Flassbeck. Het effect van het hulpprogramma, met al zijn bezuinigingsmaatregelen en ingrijpende veranderingen, heeft bijna het tegenovergestelde bereikt.

Flassbeck toont aan de hand van economische data van EUROSTAT en OESO dat het beleid van de Trojka juist catastrofaal is geweest. Hij onderschrijft dat Griekenland juist een andere weg zou moeten kiezen dan het door de Trojka opgelegde programma om uit de crisis te geraken. 

Er worden door Flassbeck drie thema’s behandeld, die door de geldschieters veelal als ‘toonaangevende economische indicatoren’ worden aangehaald om de Griekse crisis te verklaren:
– de “corruptie”,
– de “belastingontduiking”
– “de Grieken leven boven hun stand en hebben onvoldoende concurrentievermogen”.

Alle drie de thema’s worden kritisch bekeken en naar hun ware dimensie teruggebracht. Dit terwijl de echte oorzaken van de “Griekse crisis” in een ruimere context geplaatst worden, met name de financiële crisis en de gebrekkige EU-structuren.

Flassbeck vraagt zich tenslotte af waarom het zo moeilijk is te begrijpen dat de meerderheid van de Grieken weigert een “hulpprogramma” voort te zetten, dat nooit gefunctioneerd heeft, nooit geleverd heeft wat het beloofd heeft en rampzalige gevolgen heeft gehad voor de Griekse economie en de Griekse bevolking.

Lees het artkel in het Duits in: blog.arbeit-wirtschaft.at

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in: Flassbeck: Analyse van de Trojka politiek

Geef een antwoord