S. Guillaume: Griekenland mag geen ‘Europees vluchtelingenkamp’ worden

7 maart 2016 – Sylvie Guillaume, vice-voorzitter van het Europees Parlement sprak in Efsyn.gr. Zij was zeer positief over de manier waarop de Griekse autoriteiten zijn omgegaan met de vluchtelingencrisis, ondanks de ongunstige economische situatie in Griekenland. Het Franse lid van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement geeft aan dat het sluiten van de grenzen en de eenzijdige besluiten, het Schengen beleid ondermijnen. Ze stuurt de boodschap aan Europa dat Griekenland niet in een ‘Europees vluchtelingenkamp’ mag veranderen.

Dafni Peteinakis heeft het interview van S. Guillaume aan de Griekse journalist Dimitris Kouklouberis in het Nederlands vertaald.

Bron: Efsyn.gr, 07.03.2016

“Griekenland mag niet veranderen in een ‘Europees vluchtelingenkamp’.

* Wat is uw mening over het besluit van een aantal West-Balkanlanden en landen in Centraal Europa, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk, om de grenzen te sluiten? Wordt het unanieme besluit van de Europese Raad van 19 februari niet eenzijdig afgeschaft?

Een toenemend aantal lidstaten heeft besloten de landsgrenzen te sluiten, omdat ze niet willen voldoen aan de besluiten die vorig jaar zijn genomen met betrekking tot de verdeling en herplaatsing van vluchtelingen en immigranten. Het sluiten van de grenzen en de eenzijdige besluiten zijn zeer verontrustend en ondermijnen het Verdrag van Schengen.

Daarnaast zorgen ze voor chaos en spanning in een moeilijke situatie die elke dag verandert. Dergelijk nationaal beleid zal de reis van vluchtelingen door Europa alleen maar gevaarlijker maken. Sommige vluchtelingen worden gedwongen om de grenzen niet over te steken. Zo blijven ze in een toestand van onzekerheid, aangezien sommige Balkanlanden hen steeds vaker de toegang weigeren. Dit betekent dat sommige landen kiezen welke nationaliteiten ze het recht geven om de landsgrenzen over te steken, iets wat illegaal is.

Maar behalve dat, ben ik ook bezorgd over de levensomstandigheden van de vluchtelingen tijdens hun reis naar West-Europa. De vluchtelingen zijn kwetsbaar en de EU moet hen helpen. Ze moeten bescherming krijgen tegen mensenhandelaren en de EU lidstaten moeten op de regels omtrent immigratie gewezen worden.

In deze chaotische situatie helpen de nationale besluiten van de lidstaten de vluchtelingen niet. Als alle lidstaten weigeren solidariteit te tonen, dan zal de EU niet lang meer blijven bestaan. We ondergaan een periode van verschillende beproevingen. Ten slotte oefenen de landen die hun grenzen sluiten voor de vluchtelingen, extra druk uit op Griekenland. In Griekenland lopen de vluchtelingen gevaar om daar gestrand te worden.

Tijdens de Eurotop in februari, bleven de leiders aandringen op de uitvoering van maatregelen met betrekking tot de plannen voor verdeling en herplaatsing die afgelopen jaar genomen waren. Met het sluiten van de grenzen, wordt het doorreizen en de herplaatsing belemmerd. Het is veelzeggend dat tot begin maart, slechts 600 vluchtelingen zijn herplaatst vanuit Griekenland en Italië. Echter, dit zou volgens de planning 160.000 vluchtelingen moeten zijn.

* De Griekse premier waarschuwde de Europese partners dat hij een veto zou uitspreken, indien de andere landen zich niet aan de afspraken omtrent de vluchtelingencrisis zouden houden. Is een dergelijk “dreigement” gerechtvaardigd?

Ik begrijp de moeilijke positie van Griekenland. Geen enkel ander land in de EU zou om kunnen gaan met zo’n enorme vluchtelingengolf, vooral gezien het feit dat uw land zich in een zeer ongunstige situatie bevindt. Ik ben blij met de inspanningen van Griekenland om de vluchtelingen te verwelkomen en het feit dat de hotspots goed functioneren.

Ik ben ook een groot voorstander van het werk van de NGO’s en de steun die de Grieken aan de vluchtelingen bieden. Echter, de Europese besluiten moeten prevaleren. Griekenland zou niet geconfronteerd moeten worden met nationaal egoïsme. Het hangt af van de lidstaten om de maatregelen die zijn genomen, uit te voeren. En het is aan de Europese Raad om te garanderen dat de genomen besluiten, uitgevoerd worden.

* Is er gevaar voor een humanitaire crisis in Griekenland? Brussel en de International Rescue Committee hebben hierover een waarschuwing gegeven. Wat moet er gebeuren en wat vereist de ‘progressieve’ logica?

Zoals we al weten, neemt het aantal mensen dat hun huizen verlaat als gevolg van oorlog, conflict of vervolging toe en steeds meer mensen komen naar Europa via Griekenland. Deze situatie gaat alle Europese landen aan en niet alleen Griekenland. Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat Griekenland te kampen heeft met ernstige financiële problemen. Daarnaast, zien we dat een aantal landen de grenzen sluit en weigert de vluchtelingen het land in te laten met als resultaat hun opsluiting in Griekenland. Volgens het AFP, zijn bijna 10.000 vluchtelingen onlangs gestrand bij de grens tussen Griekenland en de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië. Met al deze gegevens, is het gevaar voor een humanitaire crisis zichtbaar. De Europese Commissie heeft dit toegegeven en besloten om financiële hulp te bieden aan de lidstaten en in het bijzonder aan Griekenland en de 10.000 vluchtelingen die zich nu in het land bevinden.

Deze hulp kan oplopen tot 700 miljoen euro voor drie jaar. De Europese Commissie stelt voor om Griekenland 300 miljoen euro te geven voor 2016, tbv voeding, onderdak en basisbehoeften van de vluchtelingen. Deze beslissing benadrukt echter de ernst van de situatie.

Voor het eerst besluit de EU hulp te bieden aan een lidstaat vanwege humanitaire crisis. Deze hulp is noodzakelijk en we moeten dit steunen, maar dit is geen antwoord op alle lopende problemen. Bovendien, is de humanitaire hulp eigenlijk het indirecte gevolg van het feit dat de lidstaten het herplaatsingsplan voor de vluchtelingen niet uitvoeren en hun grenzen sluiten. Tot slot moeten we voorzichtig zijn, want deze hulp mag niet betekenen dat we het feit accepteren dat Griekenland zal veranderen in een ‘Europees vluchtelingenkamp’.

*De Franse president Francois Hollande en andere sociaal-democratische leiders, zoals de Italiaanse premier Matteo Renzi, zijn grote voorstanders van de inspanningen van Griekenland om de crisis te overwinnen. Denkt u dat het gunstiger zou zijn voor Athene en positiever voor SYRIZA en haar leider, Alexis Tsipras, als zij lid  werd van de Europese Socialistische Partij?

SYRIZA is ongetwijfeld een linkse partij. Ik heb niets gehoord over de mogelijkheid dat SYRIZA lid zou worden van de Europese Socialistische Partij. Ik denk dat het aan beiden is om hierover te beslissen.

Uit het Grieks vertaald door: Dafni Peteinakis
Bron: Efsyn.gr

 

 

Reacties zijn gesloten.