T. Fajon: Wat er in Idomeni gebeurt is een schande voor heel Europa

8 maart 2016 – De Sloveense Europarlementariër Tanja Fajon, vice-voorzitter van de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement heeft een interview gegeven aan de Griekse journalist Dimitris Kouklouberis over de humanitaire crisis in Idomeni. Het interview is gepubliceerd in de Griekse krant Efsyn.gr op 8 maart 2016. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het artikel (door Dafni Peteinakis).

Bron: Efsyn.gr

“Wat er in Idomeni gebeurt is een schande voor heel Europa”

Tanja Fajon, vice-voorzitter van de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement vraagt om een gemeenschappelijke Europese actie om een oplossing te vinden voor de vluchtelingenproblematiek. Ze waarschuwt voor de enorme gevolgen die het ineenstorten van de Schengenzone vanwege “nationaal egoïsme” zou hebben voor Europa.

Het lid van het Europees Parlement uit Slovenië veroordeelt de eenzijdige acties en de gesloten grenzen. Ze vindt de gebeurtenissen met de gestrande vluchtelingen bij de grenzen van FYROM/Macedonië beschamend.

 * De vluchtelingencrisis blijkt een van de moeilijkste en meest ingewikkelde problemen voor de EU te zijn. Bent u tevreden met de tot nu toe genomen besluiten?

Het vluchtelingenprobleem heeft opnieuw een morele crisis in Europa aan het licht gebracht. We hebben totaal gefaald in het tonen van solidariteit en rechtvaardigheid, terwijl juist die principes twee van onze belangrijkste uitgangspunten zijn. De besluiten die de Europese Commissie heeft voorgesteld zijn zeer ambitieus en moedig, maar de meesten daarvan zijn helaas slechts bij woorden gebleven.

De lidstaten voeren eenzijdige acties uit in plaats van te gaan samenwerken; acties die het hele Europese project in gevaar brengen, te beginnen met het regime van de vrije doorgang in de Schengen-zone.

En Griekenland, die in de eerste lijn is, wordt net als Italië en Malta al lange tijd genegeerd en is op een bepaalde manier teleurgesteld in de houding van de overige lidstaten. Ook moet er meer gedaan worden om de conflicten te stoppen, waarvoor de meeste vluchtelingen proberen te vluchten.

De Europese Unie heeft niet geholpen met de beëindiging van de conflicten in Syrië, het meest acute probleem in onze achtertuin, een conflict dat al meer dan vijf jaar voortduurt. Ook al is het nu erg laat, toch hoop ik dat er spoedig een oplossing gevonden zal worden voor blijvende vrede.

Ondank de vele bijeenkomsten op topniveau, zijn we niet dichterbij een oplossing gekomen. Zolang we niet gemeenschappelijk actie ondernemen als Europese Unie, maar de lidstaten individueel actie ondernemen en wanhopig hulp zoeken bij zelfs de NAVO, zullen we ons alleen maar verder verwijderen van een oplossing van de crisis.

Ik ben niet trots wanneer ik zie dat nieuwe barrières worden opgeworpen, de asielwetten strenger worden en landen geïsoleerd raken. Minder egoïsme en betere naleving van de bestaande maatregelen is wat we nodig hebben. Waar we nu mee geconfronteerd worden, is een Europese crisis die geen enkel land in haar eentje kan oplossen. Het is noodzakelijk dat we samenwerken.

Ik ben het zeker niet eens met de politiek van de gesloten grenzen, het straffen en bedreigen van wanhopige mensen. Ik geloof in solidariteit en humanisme. Met de acties die we nu voeren, zal de geschiedenis ons straffen in de toekomst. Laten we geen fatale fouten maken omwille van korte-termijn populisme en goedkope, kleine voordelen.

* De situatie is voor Griekenland erg ongunstig vanwege de toenemende stroom van vluchtelingen uit Turkije, door de Egeïsche Zee. Desalniettemin redden en helpen de inwoners van de eilanden de vluchtelingen en immigranten alsof het om hun eigen familie gaat. Vindt u dat de Griekse regering bestraft en beschuldigd moet worden door de Europese autoriteiten of dat ze moet worden geholpen, zoals kortgeleden Giani Pitela, sociaaldemocraat in het Europees Parlement, heeft voorgesteld?

Griekenland is te veel beïnvloed door de migratiestromen afgelopen jaren. De operationele situatie in Griekenland is echter aanzienlijk verbeterd. Maar vanwege de inefficiëntie van de oplossingen, blijven de wanhopige mensen niet in de hotspots wachten om verplaatst te worden, maar zetten ze liever zelf hun reis voort. Dit gebeurt vaak op illegale manieren. Ze zoeken een plek om te verblijven, waar dan ook.

Het is duidelijk dat Griekenland deze problemen niet alleen op kan lossen. De Europese Unie moet onmiddellijk hulp bieden. Alles wat er deze dagen gebeurt bij de grenzen van Griekenland met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is een grote schande voor heel Europa. Het gaat hier om een humanitaire ramp.

* Wat vindt u van de rol van Turkije? Houdt Ankara zich aan de afspraken met Europa of  oefent Erdogan druk uit om voordelen voor eigen land en burgers te krijgen?

De rol van Turkije is essentieel om de vluchtelingencrisis op te lossen. Noch de Europese Unie noch Turkije kunnen individueel een oplossing voor het probleem vinden. In dezelfde mate waarin wij Turkije nodig hebben, heeft Turkije ons nodig. Het is belangrijk dat de EU en Ankara hun plan van actie gaan realiseren .

* Wat is een progressieve oplossing van het enorme vluchtelingenprobleem? Solidariteit tussen de Europese partners en een gemeenschappelijk beleid? Of gesloten grenzen en ieder land haar eigen acties laten nemen?

Er moet meer aandacht besteed worden aan het geven van voedsel en bescherming aan de vluchtelingen. De kinderen moeten een opleiding krijgen en de volwassenen moeten toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is verbetering van de uitvoering van de EU-maatregelen noodzakelijk. Dit zijn de “sleutels” voor het openen van legale wegen voor mensen die bescherming nodig hebben om in Europa te komen, of voor mensen die onmiddellijk willen vertrekken uit Turkije. In ruil hiervoor, moeten de immigranten die geen recht hebben op internationale bescherming terugkeren vanuit Griekenland naar Turkije.

Tevens moeten de lidstaten beter gebruik maken van humanitaire gronden bij het afgeven van een visum, met als doel het bevestigen van asielverlening vóór de toetreding op Europese grond. Ook moet de reis van de vluchtelingen veilig zijn. Zolang het nationaal egoïsme blijft bestaan, zal er geen Europese oplossing gevonden worden. Maar we hebben dringend oplossingen nodig, anders lopen we gevaar om de Schengenzone te verliezen. De ineenstorting van een van de meest tastbare waarden van de Europese integratie zal niet alleen politieke maar ook economische nadelen met zich meebrengen.

We moeten adequaat inspelen op de toenemende intolerantie en discriminatie. Is dit het Europa dat we verdienen? Europa blijft het meest welvarend continent op de planeet.  Een plek met hoge mate van respect voor fundamentele vrijheden, mensenrechten en vrede. Als we echter nu niets doen, zal alles wat we tot nu toe bereikt hebben in een handomdraai verloren gaan. Het is hoog tijd dat Europa haar reputatie en waardigheid herstelt.

Uit het Grieks vertaald door: Dafni Peteinakis
Bron: Efsyn.gr

 

Reacties zijn gesloten.