Contact

Correspondentiegegevens NGNS
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Tel: +31 (0)6-27472428
Url:www.nieuwgrieksestudies.nl
Facebook-pagina

Correspondentie over de Internationale Examens Nieuwgrieks (KEG) via:
E-mail: nieuwgrieksestudies@gmail.com

Zie ook: KEG Examens Nieuwgrieks 2018

 

Lidmaatschap van het NGNS
Door lid te worden van het NGNS kunt u bijdragen aan het voortbestaan van de Nieuwgriekse Studies in Nederland. Bovendien biedt het lidmaatschap een aantal voordelen:

  • toezending van de nieuwsbrief NGNS-NEWS met daarin: verslagen van bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Nieuwgriekse Studies te maken hebben; recensies van nieuwe boeken; informatie over actuele thema’s; informatie over de werkzaamheden van het bestuur;
  • korting op een theatervoorstelling/concert eens per jaar;
  • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei activiteiten;
  • netwerkmogelijkheden.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar voor gewone leden.
Studenten, leden woonachtig buiten Nederland en leden die al een UB-lenerspas van de UvA in hun bezit hebben betalen slechts € 15.

Lid worden
Vul het aanmeldingsformulier/membership application form in.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening:
IBAN: NL51ABNA 0608990086
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, Amsterdam.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:
Mevr. drs. Marietje Wennekendonk-Visser, secretaris
Tel: +31 (0)6-27472428
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

Opzeggen
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar (Statuten, art. 7, lid 3).
U kunt uw bericht richten aan mevr. drs. Marietje Wennekendonk-Visser, secretaris.
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

 

Comments are closed.