Contact

Correspondentiegegevens
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Tel: +31 (0)6-27472428
Url:www.nieuwgrieksestudies.nl
Facebook-pagina

Lidmaatschap van het NGNS
Door lid te worden van het NGNS kunt u bijdragen aan het voortbestaan van de Nieuwgriekse Studies in Nederland. Bovendien biedt het lidmaatschap een aantal voordelen:

  • elk kwartaal de toezending van de nieuwsbrief NGNS-NEWS met daarin verslagen van bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Nieuwgriekse Studies te maken hebben, recensies van nieuwe boeken, informatie over actuele thema’s en de werkzaamheden van het bestuur;
  • korting op een theatervoorstelling eens per jaar;
  • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei activiteiten;
  • netwerkmogelijkheden door middel van deelname aan een van de NGNS-subgroepen.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar voor gewone leden.
Studenten, leden woonachtig buiten Nederland en leden die al een UB-lenerspas van de UvA in hun bezit hebben betalen slechts € 15.

Lid worden
Vul het aanmeldingsformulier/membership application form in.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening:
IBAN: NL51ABNA 0608990086
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, Amsterdam.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:
Mevr. drs. Marietje Wennekendonk-Visser, secretaris
Tel: +31 (0)6-27472428
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

Opzeggen
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar (Statuten, art. 7, lid 3).
U kunt uw bericht richten aan mevr. drs. Marietje Wennekendonk-Visser, secretaris.
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

Voor meer informatie over de Internationale Examens Nieuwgrieks (KEG) kunt u contact opnemen met:
E-mail: nieuwgrieksestudies@gmail.com

 

 

 

Comments are closed