Missie en visie

10922491_1590042784561435_8041142373018511370_n

Doelstelling
1. de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland;

2. het stichten en onderhouden van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;

3. het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies;

4. het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland.

Beleid
De kernpunten van het huidige beleid van het NGNS zijn:
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties en instanties waaronder:
– de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA;
– de Universiteit van Amsterdam (UvA);
– het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS). Het EENS kent landelijke afdelingen in heel Europa en het NGNS vormt de Nederlandse tak ervan.
– de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland;
– de Aikaterini Laskaridis Foundation;
– het tijdschrift Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu.

2. Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven.

3. oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring) conform de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-01-2015 en de statuten d.d. 12-12-2016.

Meerjarenplan 2017-2021

Reacties zijn gesloten.