18-20 May 2020: International ΚΕΓ-Exams Modern Greek

De Internationale Certificaatsexamens Nieuwgrieks (ΚΕΓ-examens) 2020 zullen plaatsvinden in Amsterdam als volgt:

18 mei 2020: niveau C2
19 mei 2020: niveaus A1, A2, B1
20 mei 2020: niveaus B2, C1
Het precieze programma zal aangekondigd worden in april 2020.
The exact program of the exams will be announced in April 2020.

Inschrijving: 1 februari tot en met 22 maart 2020.
Applications: February 1 until March 22, 2020.

De examens in Nederland worden georganiseerd door KEΓ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας/Centrum voor de Griekse Taal) te Thessaloniki in samenwerking met de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de  UvA en het NGNS.

For more information please send an email to: nieuwgrieksestudies@gmail.com

Comments are closed.