25 oktober 2017: Varialezing: Nikos Kazantzakis in Nederland

2017: zestig jaar na de dood van de grote Griekse schrijver Nikos Kazantzakis (geb. 1883), is een Kazantzakis-jaar; als bijdrage aan de festiviteiten organiseert de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA en het NGNS twee lezingen over N. Kazantzakis in Nederland.

Sprekers: prof. dr. Bert Groen (Universiteit van Graz) en dr. Hero Hokwerda (RuG en UvA)

Plaats: Universiteitsbibliotheek (UB), Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam.

Datum en tijd: woensdag 25 oktober, 15.30-19.00 uur

Over de sprekers: Bert Groen is sinds 2002 hoogleraar liturgiewetenschap en UNESCO-professor voor interculturele en interreligieuze dialoog in Zuidoost-Europa aan de Universiteit van Graz. Hij heeft zich jarenlang beziggehouden met het werk van Nikos Kazantzakis, o.a. met een vertaling van diens essay Ascetica. Redders van God (1997) en met een Duitse studie over datzelfde essay. De Nederlandse uitgave (bewerking) hiervan door uitg. Ta Grammata wordt gepresenteerd op 25 oktober. Titel: De weg omhoog en de strijd om vrijheid. Nikos Kazantzakis, zijn Ascetica  en de orthodoxe traditie, Groningen 2017 (uitg. Ta Grammata).

Hero Hokwerda is van 1979-2014 universitair docent Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de RuG en de UvA geweest en vertaler van Nieuwgriekse literatuur. Dat laatste is hij nog steeds, alsook redacteur van uitgeverij Ta Grammata. De laatste jaren heeft hij drie romans van Nikos Kazantzakis (her)vertaald en van een nawoord voorzien, voor uitg. Wereldbibliotheek: Leven en wandel van Zorbás de Griek (2014), Christus wordt weer gekruisigd (2015) en Kapitein Michalis. Vrijheid of dood (te verschijnen januari 2018).

Na de lezingen vindt de jaarlijkse Certificaatsuitreiking van de Internationle ΚΕΓ-examens plaats. Deze examens worden georganiseerd door de opleiding Nieuwgrieks en het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS).

Dagprogramma

15.30-16.00: Presentatie van de nieuwe hoogleraar Nieuwgriekse Studies (Marilena Laskaridis Chair) vanwege het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS). [in het Engels]

16.00-16.45: Twee lezingen door prof. dr. B. Groen & dr. H. Hokwerda [in het Nederlands; Griekse vertaling van de tekst is beschikbaar]

Prof. dr. B. Groen (Universiteit van Graz) spreekt over de contacten van Kazantzakis met enkele Nederlanders en over zijn (enige) bezoek, begin jaren vijftig, aan Nederland.
Dr. H. Hokwerda (RuG & UvA) spreekt over de taal van Kazantzakis en het (her)vertalen daarvan in het Nederlands.

16.45-17.15: Certificaatsuitreiking ΚΕΓ-examens 2017 [in het Engels en Grieks]

17.15-19.00: Receptie

Reacties zijn gesloten.