7 February 2020: Lecture: The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek

Lecture on the occasion of the International Day of the Greek Language
Friday 7 February 2020, 4.00-5.00 p.m.
Title:
The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek
Speaker:
drs. Marjolijne Janssen, researcher and co-author
Location:
Doelenzaal, UB (University Library UvA), Singel 425, Amsterdam.
Language:
Dutch

Abstract
De ontwikkeling van de Griekse taal van Oud- naar Nieuwgrieks werd vaak gezien als een rechte lijn die direct van A naar B voert, en de Middeleeuwse periode bleef meestal onderbelicht. Maar de waarheid is dat het Middel- en Vroegnieuwgrieks eigenaardigheden vertonen die noch oud noch nieuw zijn en dat deze fase van de taal gekenmerkt wordt door een verbluffende variatie, met name op het gebied van de morfologie.

Tijdens deze lezing zal Marjolijne Janssen het publiek kennis laten maken met de Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek. Het project, dat was gestart in 2004 met substantiële ondezoeksgelden van de Arts and Humanities Research Council, stond onder leiding van David Holton en Geoff Horrocks en had verder nog drie medewerkers: Tina Lendari, Io Manolessou en Notis Toufexis. Doel van het project was een systematische beschrijving te geven van de Griekse volkstaal van de periode ca 1100-1700. De eerste jaren werden uitsluitend besteed aan het depouilleren van een grote hoeveelheid teksten en het invoeren van informatie en voorbeelden op het gebied van de fonologie, de morfologie en de syntaxis van de taal in een database. We gebruikten hiervoor niet alleen literaire teksten, maar met name ook niet-literaire teksten, zoals notariële aktes, persoonlijke brieven en diplomatieke correspondentie, omdat dat soort teksten meestal precies te dateren en te lokaliseren zijn. Het is namelijk in deze periode dat we de moderne Griekse dialecten zien ontstaan, al moet gezegd worden dat sommige dialectale fenomenen veel wijder verspreid waren of in een andere regio voorkwamen dan in de moderne tijd, of soms zelfs geheel afwezig waren. De verzamelde gegevens stelden ons in staat een gedetailleerde beschrijving te geven van het Volksgrieks van de periode in een gebied dat zich uitstrekt van de Zwarte Zee tot Zuid-Italië en van Albanië tot Syrië. Het boek dat in 2010 had moeten verschijnen in één band van maximaal 900 pagina’s, groeide uiteindelijk uit tot meer dan 2000 pagina’s verdeeld over vier banden.

Bio
Marjolijne Janssen studeerde Nieuwgrieks in Athene en Amsterdam. Van 1996 tot 2007 was zij werkzaam bij de vakgroep Nieuwgriekse taal en cultuur te Amsterdam als docente. Haar onderwijs lag –en ligt– op het gebied van de taalverwerving en taalkunde. Ook werkte zij als redacteur mee aan het Prisma Groot Woordenboek Nederlands-Nieuwgrieks en Nieuwgrieks-Nederlands. In 2007 verhuisde zij naar Groot-Brittannië. In hetzelfde jaar kon zij aan de slag bij het Cambridge Grammar of Medieval Greek project, dat zijn voltooiing vond in de publicatie van de Cambridge Grammar or Medieval and Early Modern Greek in 2019. Zij is de auteur van de morfologie van de werkwoorden en de zelfstandige naamwoorden.

 

Reacties zijn gesloten.