9 maart 2018: Varialezing: Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos

Titel: Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos
Gastspreker: prof. dr. Gunnar De Boel
Datum: 9 maart 2018
Tijd: 15.30-16.30 (borrel na afloop)
Plaats: UvA, opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, zaal 560, Spuistraat 134, Amsterdam
Taal: Nederlands
Samenvatting: Alexandrië was een eiland in Egypte, waar de Griekse bevolking gehecht was aan haar identiteit. De bibliotheek van het Mouseion werd een museum van de Griekse traditie, geselecteerd en bestudeerd door onderzoekers die zelf buiten de polistraditie stonden. Hun “moderne” houding resulteerde ook in een ander soort literatuur, waarbij de beleving van het individu in de grootstad het won van de maatschappelijke betrokkenheid die kenmerkend was voor de Griekse traditie. De Arabische verovering maakte een einde aan Alexandrië als intellectueel centrum. Geleidelijk verloor ook de haven aan belang. Pas in de 19de eeuw herwon de stad haar economisch belang, en daarmee ook een grote kolonie van “Franken” en Grieken, die net als in de Oudheid geheel apart leefden van de inheemse bevolking. Een van hen, Kavafis, creëerde zich een Alexandrijnse mythologie, waar zijn sensualiteit, anders dan in zijn heden, in hoog aanzien stond, en waar de verliezers van de geschiedenis aan het woord kwamen.
Bio spreker: Professor Gunnar de Boel is geboren in Antwerpen en studeerde klassieke filologie in Gent en taalwetenschap in Athene. Zijn proefschrift (1984) handelde over transitiviteit bij Homerus. Sinds 2000 is hij hoogleraar Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksgebied is, naast de diachronische Griekse taalkunde, vooral de Griekse roman van het interbellum, evenals die van de twaalfde eeuw.

Reacties zijn gesloten.