Onderzoek

glossariumHet NGNS werkt samen met verschillende onderwijs- en onderzoekscentra, zoals:
– de Aikaterini Laskaridis Foundation,
– de Universiteitsbibliotheek (UB) van de UvA,
– het Nederlands Instituut in Athene (NIA),
– de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Athene (opleiding (Nieuw)griekse taal & opleiding van Geschiedenis en Archaeologie),
– de Faculteit der Letteren van de Aristoteles Universiteit van Thessaloníki; (School of Philology & School of History and Archaeology),
– de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Cyprus (Faculty of Letters).

Er wordt samengewerkt met deze instellingen om een aantal projecten te realiseren.
Hieronder volgt een selectie hiervan.

imposante zaal bC– Onderhoud van de bijzondere collecties Nieuwgrieks en Byzantinologie bij de vakbibliotheek Nieuwgrieks en Byzantinologie en de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de UvA;
– Diverse publicaties (vertaalbundels, wetenschappelijke artikelen in de akten van internationale congressen en bundels);

 

 

amsterdam1– Stichting en onderhoud van de Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies);
Dit initiatief van het NGNS, de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA en de Aikaterini Laskaridis Foundation is bij uitstek het middel om het belang van Nieuwgriekse Studies in de Benelux te onderstrepen. Dit vakgebied staat momenteel voor vele nieuwe uitdagingen, terwijl tegelijkertijd Griekenland en Cyprus de afgelopen jaren regelmatig in de schijnwerpers staan vanwege de economische ‘crisis’ en de sociale, culturele en andere implicaties daarvan. De noodzaak om in Nederland en de rest van West-Europa studenten en wetenschappers op te leiden die een degelijke kennis van de Griekse cultuur hebben wordt steeds groter. Met deze kennis op zak kunnen zij de complexe verbondenheid van het land met andere culturen beter begrijpen en kritisch bestuderen.

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies zal een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de zichtbaarheid van de Nieuwgriekse letteren in de Benelux. De leerstoel zal bijdragen aan de ontsluiting van het Nieuwgrieks en Cypriotisch cultureel erfgoed door middel van het initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het vakgebied en het geven van onderwijs, met aandacht voor de verbondenheid van de moderne Griekse cultuur met haar traditie en andere culturen in transnationaal perspectief.

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies wordt gefaciliteerd door de Aikaterini Laskaridis Foundation, het NGNS en het ministerie van Onderwijs en Cultuur van Cyprus.

De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland, België en Luxemburg die zich sinds 1947 ononderbroken heeft gespecialiseerd in Byzantinologie en Nieuwgrieks. De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies) wordt vanaf 1 januari 2018 ondergebracht bij de Afdeling Moderne Vreemde Talen en Culturen van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

 

kaart kreta correct– Diverse onderzoeksprojecten in samenwerking met de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA (o.a. Cretan Studies, Social and cultural history of Venetian Crete, Lexicography of Modern Greek & Dutch, Translation projects of Byzantine & Modern Greek and Cypriot literature).

Reacties zijn gesloten.