E. Engelen: De Markt

28 januari 2015 – Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA, bespreekt in dit artikel de heersende ‘framing’ van de Griekse crisis in de Nederlandse media. “Uit onderzoek van de Amerikaanse neurolinguïst George Lakoff weten we dat dit soort ‘frames’ pas politiek effect sorteren wanneer ze eindeloos worden herhaald en zo breed ingang vinden.” Engelen laat zien dat “Radicaal is het programma van Syriza helemaal niet”. Zijn conclusie?:  “In de vrijwel unanieme veroordeling als ‘extreem’ en ‘radicaal’ van een politieke partij die het conserveren van democratie en verzorgingsstaat als hoogste doel heeft, klinkt dan plotseling de deprimerende ‘natuurlijkheid’ van het neoliberalisme door.”

Lees het complete artikel: E. Engelen De Markt

Eerste publicatie : De Groene Amsterdammer.

Foto credit: Humanistisch Verbond

Reacties zijn gesloten.