Lid worden

Lidmaatschap van het NGNS
Door lid te worden van het NGNS kunt u bijdragen aan het voortbestaan van de Nieuwgriekse Studies in Nederland. Bovendien biedt het lidmaatschap een aantal voordelen:

  • toezending van informatie over: bijeenkomsten en activiteiten die met het onderwijs en onderzoek op het gebied van de Nieuwgriekse Studies te maken hebben; nieuwe boeken; actuele thema’s; de werkzaamheden van het bestuur;
  • korting op een theatervoorstelling/concert eens per jaar;
  • een jaarlijkse ledenvergadering met daarbij allerlei activiteiten;
  • netwerkmogelijkheden.

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar.
Studenten, leden woonachtig buiten Nederland en leden die al een UB-lenerspas van de UvA in hun bezit hebben betalen slechts € 15.

Lid worden
Vul het aanmeldingsformulier/membership application form in.
U kunt uw contributie overmaken op rekening:
IBAN: NL22 INGB 0674 6742 00
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, Amsterdam.

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:
Mevr. drs. Leandra Zoulfoukaridis, secretaris
Postadres: Piet Heinstraat 13, 2316 VG Leiden
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

Opzeggen
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar (Statuten, art. 7, lid 3).
U kunt uw bericht richten aan mevr. drs. Leandra Zoulfoukaridis, secretaris.
Postadres: Piet Heinstraat 13, 2316 VG Leiden
E-mail: secretariaat.ngns@gmail.com

Reacties zijn gesloten.