Disclaimer

INHOUD
Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. De informatie op www.nieuwgrieksestudies.nl en https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl wordt beschikbaar gesteld door het NGNS en is onder verantwoording van het NGNS tot stand gekomen. Hoewel het NGNS ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan het NGNS niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Het NGNS behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar website te optimaliseren of aan te passen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN BRONNEN 
Onze website bevat meerdere links naar websites van derden waarop het NGNS geen invloed heeft. Dit betekent niet noodzakelijk dat het NGNS deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft het NGNS enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van al deze websites. NGNS kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. De links naar externe websites zijn slechts ter informatie aan de bezoeker opgenomen. Hoewel het NGNS uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud van externe websites, noch voor het correct functioneren hiervan.

LINKEN NAAR DE WEBSITE VAN NGNS
Linken naar pagina’s van het NGNS is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van onze wetenschappelijke vereniging niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het NGNS toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste links zijn http://www.nieuwgrieksestudies.nl/ en https://www.facebook.com/nieuwgrieks.nl met als officiële beschrijving het Nederlands Genootschap van Nieuwgriekse Studies. De officiële Engelse benaming is Dutch Society for Modern Greek Studies.

AUTERSRECHTEN 
Op de inhoud van de webpagina van het NGNS en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Het copyright op de interne teksten en afbeeldingen op deze website ligt bij de auteurs en de redactie. Het copyright van externe bronnen ligt uiteraard bij de vermelde bron. Wie een artikel van interne teksten wil overnemen, mag dit enkel doen voor niet-commerciële doeleinden én uiteraard met correcte bronvermelding. Een e-mail naar secretariaat.ngns@gmail.com volstaat om de overname te melden. Als de auteur geen deel uitmaakt van het media-netwerk en het NGNS (of als het van een andere bron komt, bijvoorbeeld een vertaling of externe links), moet de toestemming bij de vermelde bron gevraagd worden.

Reacties zijn gesloten.