Examens Nieuwgrieks

1. Internationale Certificaatsexamens Nieuwgrieks KEG/ΚΕΓ

Vanaf 2006 fungeert de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA (in nauwe samenwerking met het NGNS) als examencentrum in Nederland voor het houden van de Internationale Certificaatsexamens Nieuwgrieks. Deze examens worden jaarlijks georganiseerd door het Griekse Ministerie van Onderwijs en het Centrum voor de Griekse Taal (ΚΕΓ) te Thessaloníki. Het examencentrum fungeert slechts als facilitator van de examens in Nederland in opdracht van ΚΕΓ, Griekenland.

Correspondentie over de KEΓ-examens / International Exams Modern Greek Language KEΓ
E-mailadres: nieuwgrieksestudies@gmail.com
Tel. ΚΕΓ-coördinator examencentrum Nederland: +31 (0)6-49299893

2. Rbtv examens vertaler Grieks

Vanaf 2017 organiseert de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur en de Illustere School van de UvA in samenwerking met het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) twee keer per jaar examens voor aspirant beëdigde vertalers Grieks. Meer informatie: hier

Correspondentie over de Rbtv examens Nieuwgrieks: Illustere School UvA

Reacties zijn gesloten.