Missie en visie

Doelstelling van het NGNS

Het NGNS streeft de volgende doelen na:
1. De bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord;

2. Het ondersteunen en faciliteren van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA);

3. Het stichten, onderhouden en faciliteren van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;

4. Het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENΣ);

5. Het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland.

Beleid
De kernpunten van het huidige beleid van het NGNS zijn:
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties en instanties waaronder:
– de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA;
– de Universiteit van Amsterdam (UvA);
– het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS). Het EENS kent landelijke afdelingen in heel Europa en het NGNS vormt de Nederlandse tak ervan.
– de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland;
– de Aikaterini Laskaridis Foundation;
– het tijdschrift Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu.

2. Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven.

3. oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring) conform de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-01-2015 en de statuten d.d. 12-12-2016.

Meer details zijn te vinden in de Meerjarenplannen: 2017-2021 & 2022-2026

Reacties zijn gesloten.