5 april 2024: Lezing: Migratiebeheer aan de buitengrenzen van Europa: de situatie in Cyprus

Titel: Migratiebeheer aan de buitengrenzen van Europa: de situatie in Cyprus.
Wat doet de EU om de buitengrenslanden te helpen en wat verandert er onder het nieuwe migratie- en asielpact
Spreker: Agnes Dijk, MA, Cyprus-coördinator, Directoraat-Generaal Migratie en Binnenlandse Zaken, Europese Commissie
Datum:
5 april 2024
Tijd:
16:00-17:00 u
Locatie:
PC Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, zaal 1.04
Taal:
Nederlands

Abstract
Migratie is sinds jaar en dag een van de thema’s die de lidstaten van de Europese Unie ten diepste verdelen. De zuidelijke lidstaten aan de buitengrenzen van de Unie, waar het gros van alle migranten aankomt, eisen meer solidariteit en een eerlijke herverdeling van de migranten over alle lidstaten. Ze staan daarmee lijnrecht tegenover de landen in het noorden, waar de meeste migranten naar toe willen, en die aandringen op betere bewaking van de buitengrenzen en snelle terugkeerregelingen voor migranten. Sommige EU-lidstaten weigeren überhaupt om asielzoekers op te nemen. Na jaren van diepe onenigheid, zijn de EU-lidstaten het in december 2023 eens geworden over het zogeheten asiel- en migratiepact, een veelomvattend pakket aan wetten voor een nieuw Europees migratiebeleid. Met dit Pact probeert de Europese Commissie een evenwicht te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid, maar de uitvoering ervan zal nog veel voeten in de aarde hebben.
Cyprus is een van de landen aan de buitengrenzen van de EU die kampen met een almaar stijgende instroom van irreguliere migranten. Binnen de EU is Cyprus het land met het hoogste percentage asielaanvragen per hoofd van de bevolking. De ligging van het eiland, vlakbij zowel Turkije als Libanon, maakt het een relatief eenvoudige bestemming voor migranten die vanuit het Midden-Oosten naar de EU willen. De bezetting van het noordelijke deel van Cyprus door Turkije compliceert de situatie; migranten kunnen via Turkije eenvoudig naar het bezette noorden reizen om vervolgens via de Groene Lijn het internationaal erkende zuidelijke deel van het eiland en dus de EU binnen te komen. Sinds 2022 verleent de Europese Commissie operationele en financiële steun aan Cyprus om het land te helpen bij het beheren van de migratiestromen. Verbetering van de opvangfaciliteiten en asielprocedures, hervestiging van kwetsbare migranten en verbetering van terugkeerprocedures staan hierbij centraal.
In deze voordracht zal ik een korte inleiding geven op het nieuwe migratie- en asielpact en de gevolgen voor het gemeenschappelijke migratiebeleid van de EU. Meer in het bijzonder zal ik een overzicht geven van de migratiecrisis op Cyprus en de maatregelen die de Europese Commissie neemt om het land te helpen hiermee om te gaan.

Bio
Agnes Dijk is afgestudeerd in de Nieuwgriekse taal- en letterkunde, met een minor Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In haar carrière hebben zowel de EU als de Griekse taal, cultuur en politiek sindsdien een belangrijke rol gespeeld. Gedurende Agnes’ carrière bij twee EU-ambassades en binnen de EU-instellingen (Europees Parlement, Europese Raad en Europese Commissie) heeft zij een reeks functies vervuld, gericht op media analyse, politieke verslaggeving, vertaling, migratiebeleid en team- en projectmanagement. Momenteel is zij werkzaam voor het Directoraat-Generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, waar zij als coördinator voor Cyprus verantwoordelijk is voor de EU-steun aan Cyprus op het gebied van migratiebeheer, bijvoorbeeld voor uitbreiding van de opvangvoorzieningen en de verbetering van de asiel-, herplaatsings-, terugkeer- en integratieprocedures.

Reacties zijn gesloten.