Arthur Bot

Arthur Bot is docent Nieuwgriekse taal en letterkunde aan de UvA. Tevens is hij vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS). Opleiding:  Nieuwgriekse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam (UvA); Italiaanse taal en cultuur, UvA. Kennisgebieden: cultuur, literatuur, vertalen. Loopbaan: docent klassieke talen in het voortgezet onderwijs; literair vertaler van Griekse proza.

Lees verder …

Kees Klok

Kees Klok is historicus, letterkundige en schrijver. Woont in Dordrecht en Thessaloníki. Opleiding: Contemporaine geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Huidige functie: freelance commentator inzake Griekenland/Cyprus voor diverse radio-omroepen; columnist in het Griekenland Magazine. Relevante boekpublicaties: Afrodite en Europa. Een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden (bijgewerkte herdruk 2014). Balancerend op de…

Lees verder …