Wie zijn wij

DSC01431-1024x768Geschiedenis
Het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies is op 19 maart 1996 opgericht door het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de Universiteit van Amsterdam (Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur) en het Instituut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Rijksuniversiteit Groningen als de Nederlandse afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS).

Het NGNS is vanaf 2008/2009 gevestigd op Spuistraat 134 te Amsterdam en ondersteunt de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam (CROHO-code: 56814). Deze opleiding is vanaf 2002 een unicum in de Benelux. Het is de enige universitaire instelling in Nederland, België en Luxemburg die zich ononderbroken heeft gespecialiseerd in Byzantinologie en Nieuwgriekse studies (wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met betrekking tot Griekenland en Cyprus) vanaf 1947 tot heden.

 

10922491_1590042784561435_8041142373018511370_nBeleid
In de periode 2009 t/m 2013 heeft het NGNS een slapend bestaan geleid. Vanaf januari 2015 heeft een nieuw bestuur het NGNS nieuw leven ingeblazen.
De kernpunten van het huidige beleid van het NGNS zijn:
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties en instanties waaronder:
– de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA;
– de Universiteit van Amsterdam (UvA);
– het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS). Het EENS kent landelijke afdelingen in heel Europa en het NGNS vormt de Nederlandse tak ervan.
– de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland;
– de Aikaterini Laskaridis Foundation;
– het tijdschrift Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu.
2. Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven.
3. oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring) conform de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-01-2015 en de statuten d.d. 12-12-2016.

 

study in BCANBI gegevens
Het NGNS is sinds 1 januari 2016 een ANBI instelling (non profit organisation).
Naam: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies
Afkorting: NGNS
Griekse vertaling: Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Engelse vertaling:
Dutch Society for Modern Greek Studies
Postadres: Piet Heinstraat 13, 2316 VG Leiden
Bezoekadres: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid vanaf 12 december 2016 (zie de Statutenwijziging bij notariële akte d.d. 12 december 2016). In de periode van 19 maart 1996 tot 11 december 2016 was het NGNS een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
RSIN: 854292251
IBAN: NL51ABNA 0608990086 & BIC: ABNANL2A
KvK Amsterdam: 61307831
Beloningsbeleid: De bestuurders van de instelling krijgen geen beloning voor hun werk. De instelling heeft geen personeel in dienst. Alle redacteuren verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling
a) de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland;
b) het stichten en onderhouden van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;
c) het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies;
d) het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland.

Beleid
a) Nauwe samenwerking met een aantal organisaties waaronder de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA, het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland en de Aikaterini Laskaridis Foundation;
b) Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven;
c) oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring).

Bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
(Akte van Statutenwijziging d.d. 12-12-2016)
2 december 2020 tot en met december 2024
Voorzitter: Tatiana Markaki (hoofd van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur/Program Director Modern Greek Studies, FGw, UvA)
Vice-voorzitter: Arthur Bot (staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA)
Penningmeester: Peter Bander (administrateur)
Secretaris: Leandra Zoulfoukaridis (beëdigd vertaler Grieks/tolk Grieks)
Bestuurslid: Shereen el Sherbini (beëdigd tolk/vertaler Grieks, journalist)

12 december 2016 tot en met 2 december 2020
Voorzitter: Tatiana Markaki (hoofd van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur/Program Director Modern Greek Studies, FGw, UvA).
Vice-voorzitter: Arthur Bot (staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA).
Penningmeester: Peter Bander (administrateur).
Secretaris: Marietje Wennekendonk-Visser (beëdigd tolk/vertaler Grieks).
Bestuurslid: Despoina Moysiadou (freelance docent Grieks).

Stukken & Verslagen (meest recent)
Statuten en Huishoudelijk Reglement
statuten NGNS
Huishoudelijk Reglement NGNS

Notulen Algemene Ledenvergaderingen (reeds vastgesteld)
– 2015: Notulen ALV NGNS 17-01-2015 &  Notulen ALV NGNS 28 feb. 2015.
– 2016: Notulen ALV 11-03-2016 &  Notulen ALV 09-12-2016.
– 2017: Notulen ALV 20-04-2017
– 2018: Notulen ALV 28-03-2018
– 2019: Notulen ALV 30-03-2019
– 2020: Notulen ALV 02-12-2020

Meerjarenplan
Beleidsplan 2017-2021 NGNS

Activiteitenverslagen/Jaarverslagen
– 2014: Activiteitenverslag 2014
– 2015: Activiteitenverslag 2015
– 2016: Activiteitenverslag NGNS_2016
– 2017: Activiteitenverslag 2017
– 2018: Jaarverslag 2018
– 2019: Jaarverslag NGNS_2019
– 2020: Jaarverslag NGNS_2020

Financiële verantwoording
Jaarrekening – Balans
– 2015:  jaarrekening 2015 NGNS & Balans 2015 NGNS
– 2016: jaarrekening NGNS 2016
– 2017: jaarrekening 2017
– 2018: jaarrekening 2018
– 2019: Jaarrekening 2019 
– 2020: Jaarrekening 2020

Begroting
– 2016: Begroting 2016 NGNS
– 2017: Begroting 2017 NGNS
– 2018: Begroting 2018
– 2019: Begroting 2019
– 2020: Begroting 2020
– 2021: NGNS Begroting 2021

Comments are closed.