Wie zijn wij

DSC01431-1024x768Geschiedenis
Het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies is op 19 maart 1996 opgericht door het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de Universiteit van Amsterdam (Opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur) en het Instituut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Rijksuniversiteit Groningen als de Nederlandse afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS).

Het NGNS is vanaf 2008/2009 gevestigd op Spuistraat 134 te Amsterdam en ondersteunt de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam (CROHO-code: 56814). Deze opleiding is vanaf 2002 een unicum in de Benelux. Het is de enige universitaire instelling in Nederland, België en Luxemburg die zich ononderbroken heeft gespecialiseerd in Byzantinologie en Nieuwgriekse studies (wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met betrekking tot Griekenland en Cyprus) vanaf 1947 tot heden.

 

10922491_1590042784561435_8041142373018511370_nBeleid
In de periode 2009 t/m 2013 heeft het NGNS een slapend bestaan geleid. Vanaf januari 2015 heeft een nieuw bestuur het NGNS nieuw leven ingeblazen.
De kernpunten van het huidige beleid van het NGNS zijn:
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties en instanties waaronder:
– de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA;
– de Universiteit van Amsterdam (UvA);
– het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS). Het EENS kent landelijke afdelingen in heel Europa en het NGNS vormt de Nederlandse tak ervan.
– de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland;
– de Aikaterini Laskaridis Foundation;
– het tijdschrift Lychnari. Verkenningen in het Griekenland van nu.
2. Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven.
3. oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring) conform de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-01-2015 en de statuten d.d. 12-12-2016.

 

study in BCANBI gegevens
Het NGNS is sinds 1 januari 2016 een ANBI instelling (non profit organisation).
Naam: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies
Afkorting: NGNS
Griekse vertaling: Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Engelse vertaling:
Dutch Society for Modern Greek Studies
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam
Bezoekadres: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
RSIN: 854292251
IBAN: NL51ABNA 0608990086 & BIC: ABNANL2A
KvK Amsterdam: 61307831
Beloningsbeleid: De bestuurders van de instelling krijgen geen beloning voor hun werk. De instelling heeft geen personeel in dienst. Alle redacteuren verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Doelstelling
a) de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland;
b) het stichten en onderhouden van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;
c) het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies;
d) het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord, in Nederland.
Beleid
a) Nauwe samenwerking met een aantal organisaties waaronder de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA, het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland en de Aikaterini Laskaridis Foundation;
b) Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven;
c) oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring).
Bestuur
– Januari 2008 t/m december 2014
Voorzitter: Hero Hokwerda (tevens programmateamleider Nieuwgriekse taal en cultuur, UvA, t/m augustus 2013).
Vice-voorzitter: Mariëtta Ioannidou (tevens staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, UvA, t/m augustus 2013).
Penningmeester: Hero Hokwerda
Secretaris: Marietje Wennekendonk-Visser (tevens beëdigd tolk/vertaler Grieks).
– Januari 2015 t/m januari 2019
Voorzitter: Tatiana Markaki (tevens programmateamleider Nieuwgriekse taal en cultuur/Programme Director Modern Greek Studies, FGw, UvA vanaf september 2013).
Vice-voorzitter: Arthur Bot (tevens staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA).
Penningmeester: Savas Simatos (econoom, tot december 2016); Peter Bander (administrateur, vanaf december 2016)
Secretaris: Marietje Wennekendonk-Visser (tevens beëdigd tolk/vertaler Grieks).
Bestuurslid: Despoina Moysiadou (tevens freelance docent Grieks).
Stukken & Verslagen (meest recent)
Statuten en Huishoudelijk Reglement
statuten NGNS
Huishoudelijk Reglement NGNS
Notulen Algemene Ledenvergaderingen (reeds vastgesteld)
– 2015: Notulen ALV NGNS 17-01-2015 &  Notulen ALV NGNS 28 feb. 2015.
– 2016: Notulen ALV 11-03-2016 &  Notulen ALV 09-12-2016.
– 2017:  Notulen ALV 20-04-2017
Meerjarenplan
Beleidsplan 2017-2021 NGNS
Activiteitenverslagen
– 2014: Activiteitenverslag 2014
– 2015: Activiteitenverslag 2015
– 2016: Activiteitenverslag NGNS_2016
– 2017: Activiteitenverslag 2017
Financiële verantwoording
Jaarrekening – Balans
– 2015:  jaarrekening 2015 NGNS & Balans 2015 NGNS
– 2016: jaarrekening NGNS 2016
– 2017: jaarrekening 2017
Begroting
– 2016: Begroting 2016 NGNS,
– 2017: Begroting 2017 NGNS
– 2018: Begroting 2018 NGNS

Comments are closed.