Marilena Laskaridis Chair

Het NGNS is eindverantwoordelijk voor de stichting en onderhoud van de Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies);

Dit initiatief van het NGNS, de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA en de Aikaterini Laskaridis Foundation is bij uitstek het middel om het belang van Nieuwgriekse Studies in de Benelux te onderstrepen. Dit vakgebied staat momenteel voor vele nieuwe uitdagingen, terwijl tegelijkertijd Griekenland en Cyprus de afgelopen jaren regelmatig in de schijnwerpers staan vanwege de economische ‘crisis’ en de sociale, culturele en andere implicaties daarvan. De noodzaak om in Nederland en de rest van West-Europa studenten en wetenschappers op te leiden die een degelijke kennis van de Griekse cultuur hebben wordt steeds groter. Met deze kennis op zak kunnen zij de complexe verbondenheid van het land met andere culturen beter begrijpen en kritisch bestuderen.

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies levert sinds januari 2018 een belangrijke bijdrage aan de versterking van de zichtbaarheid van de Nieuwgriekse letteren in de Benelux. De leerstoel draagt bij aan de ontsluiting van het Nieuwgrieks en Cypriotisch cultureel erfgoed door middel van het initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het vakgebied en het geven van onderwijs, met aandacht voor de verbondenheid van de moderne Griekse cultuur met haar traditie en andere culturen in transnationaal perspectief.

In het kader van de leerstoel worden de volgende initiatieven ontplooid:

  1. Jaarlijkse toekenning: twee Marilena Laskaridis Visiting Research Fellowships. Twee postdoc onderzoekers maken deel uit van de opleiding Nieuwgrieks van de UvA en verrichten onderzoek naar thema’s die gerelateerd zijn aan het moderne Griekenland en Cyprus in transnationaal perspectief. Zie meer informatie over alle Visiting Research Fellows hier.
  2. Toekenning van een Laskaridis PhD Fellowship voor drie jaar. PhD Fellow 2022-2025: Vasilis Alexiadis, MA. Titel van het promotieonderzoek: Conspiring against the nation: Orthodox Christianity and prophetic discourses in Greece. Begeleiding: prof. dr. M. Boletsi & dr. Boris Noordenbos (UvA).
  3. Toekenning van een Marie Sklodowska-Curie Fellowship: september 2022- september 2024: Dr. Kristina Gedgaudaitė (in samenwerking met het Amsterdam School for Cultural Analysis; begeleiding door prof. dr. M. Boletsi). Titel van het project: Recollected: History, Memory and Imagination in Contemporary Greek Comics and Graphic Novels.

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel Nieuwgriekse Studies wordt gefaciliteerd door de Aikaterini Laskaridis Foundation, het NGNS en het ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Cyprus.

Prof. dr. Maria Boletsi bekleedt de Marilena Laskaridis Leerstoel vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2028.

Reacties zijn gesloten.