ANBI gegevens

Het NGNS is sinds 1 januari 2016 een ANBI instelling (non profit organisation). Daarom publiceert het NGNS ieder jaar haar jaarrekening inclusief jaarverslag, zorgvuldig opgesteld door het bestuur. In deze stukken vindt u informatie over onze inkomsten en uitgaven, doelstellingen en beleid, bestuur en meer. Wij volgen hierbij als ANBI instelling de regels voor publicatieplicht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via secretariaat.ngns@gmail.com.

Naam: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies
Afkorting: NGNS
Naam in het Grieks: Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Naam in het Engels: 
Dutch Society for Modern Greek Studies
Postadres: P.O. Box 1641, 1000 BP, Amsterdam, The Netherlands
Bezoekadres: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid vanaf 12 december 2016 (zie de Statutenwijziging bij notariële akte d.d. 12 december 2016). In de periode van 19 maart 1996 tot 11 december 2016 was het NGNS een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
RSIN: 854292251
IBAN: NL22 INGB 0674 6742 00 & BIC: INGBNL2A
KvK Amsterdam: 61307831
Beloningsbeleid: De bestuurders van de instelling krijgen geen beloning voor hun werk. De instelling heeft geen personeel in dienst. Alle redacteuren verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuur (vanaf 19 maart 2022 tot 2 december 2024)
Voorzitter: Arthur Bot (staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA)
Vice-voorzitter: Shereen el Sherbini (beëdigd tolk/vertaler Grieks, journalist, docent klassieke talen)
Penningmeester tot 1 juni 2022: Peter Bander (administrateur).

Waarnemend penningmeester van 1 juni 2022 tot 21 april 2023: Desiré de Rooij (classicus)

Penningmeester vanaf 21 april 2023: Desiré de Rooij (classicus)
Secretaris: Leandra Zoulfoukaridis (beëdigd vertaler Grieks, tolk Grieks, redacteur, bestuurssecretaris)
Bestuurslid tot 1 oktober 2022: Tatiana Markaki (hoofd van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA) 

Bestuur (vanaf 2 december 2020 tot en met 18 maart 2022)
Voorzitter: Tatiana Markaki (hoofd van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA)
Vice-voorzitter: Arthur Bot (staflid opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, FGw, UvA)
Penningmeester: Peter Bander (administrateur)
Secretaris: Leandra Zoulfoukaridis (beëdigd vertaler Grieks, tolk Grieks, redacteur, bestuurssecretaris)
Bestuurslid: Shereen el Sherbini (beëdigd tolk/vertaler Grieks, journalist)

Doelstelling
1. de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord;
2. het faciliteren van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA);

3. het stichten, onderhouden en faciliteren van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam;
4. het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS);
5. het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het woord.

Beleid
1. Nauwe samenwerking met een aantal organisaties waaronder de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA, het Europees Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de Republiek Cyprus in Nederland en de Aikaterini Laskaridis Foundation;
2. Ondersteuning, organisatie en co-productie van culturele activiteiten van (non profit) organisaties die de doelstellingen van het NGNS onderschrijven;
3. oprichting van een aantal subgroepen (media-netwerk, docentenkring, vertalerskring, alumnikring).

Statuten, Notulen, Jaarverslagen
Statuten en Huishoudelijk Reglement
statuten NGNS
Huishoudelijk Reglement NGNS

Notulen Algemene Ledenvergaderingen (reeds vastgesteld)
– 2015: Notulen ALV NGNS 17-01-2015 &  Notulen ALV NGNS 28 feb. 2015.
– 2016: Notulen ALV 11-03-2016 &  Notulen ALV 09-12-2016.
– 2017: Notulen ALV 20-04-2017
– 2018: Notulen ALV 28-03-2018
– 2019: Notulen ALV 30-03-2019
– 2020: Notulen ALV 02-12-2020
– 2021: Notulen ALV 24-02-2021

– 2022: Notulen ALV 18-03-2022

Meerjarenplan
Beleidsplan 2017-2021 NGNS
Beleidsplan 2022-2026

Activiteitenverslagen/Jaarverslagen
– 2014: Activiteitenverslag 2014
– 2015: Activiteitenverslag 2015
– 2016: Activiteitenverslag NGNS_2016
– 2017: Activiteitenverslag 2017
– 2018: Jaarverslag 2018
– 2019: Jaarverslag NGNS_2019
– 2020: Jaarverslag NGNS_2020
– 2021: Jaarverslag NGNS 2021

– 2022: Jaarverslag NGNS 2022

Financiële verantwoording
Jaarrekening – Balans
– 2015:  jaarrekening 2015 NGNS & Balans 2015 NGNS
– 2016: jaarrekening NGNS 2016
– 2017: jaarrekening 2017
– 2018: jaarrekening 2018
– 2019: Jaarrekening 2019 
– 2020: Jaarrekening 2020
– 2021: Jaarrekening 2021

– 2022: Jaarrekening 2022

Begroting
– 2016: Begroting 2016 NGNS
– 2017: Begroting 2017 NGNS
– 2018: Begroting 2018
– 2019: Begroting 2019
– 2020: Begroting 2020
– 2021: NGNS Begroting 2021
– 2022: Begroting 2022

Reacties zijn gesloten.