Tolken en Vertalen

Het NGNS organiseert regelmatig de volgende activiteiten die relevant zijn voor tolken en vertalers Grieks die ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

  • workshops op het gebied van (ver)taalwetenschap,  tweede taalverwerving, vertalen en tolken;
  • lezingen op het gebied van Griekse taal, cultuur en geschiedenis (vanaf de 4e eeuw – heden);
  • webinars op het gebied van literary studies, cultural analysis, cultuurwetenschappen met een focus op Griekenland en Cyprus.

De Rbtv-tolken en vertalers Grieks mogen PE-punten behalen door het bijwonen van deze activiteiten.

Reacties zijn gesloten.