Shereen el Sherbini

Shereen def2Shereen el Sherbini werd in Cairo geboren en groeide op in Nederland. Zij is correspondente van het Financieel Dagblad in Athene en schrijfster. Daarnaast levert zij ondersteuning bij audiovisuele producties. Zij studeerde Nieuwgriekse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de Nieuwgriekse letterkunde.

Opleiding: Nieuwgriekse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam; Congrestolken, Hellenic American University.

Kennisgebieden: maatschappelijke kwesties; binnenlands beleid; migratie; politiek; Griekse taal en cultuur.

Loopbaan: docent en beëdigd tolk-vertaler Grieks; locatiemanager voor audiovisuele projecten in Griekenland.

Shereen over de crisis: ‘De afgelopen jaren  heb ik de crisis en de gevolgen daarvan voor de Griekse samenleving van nabij meegemaakt. Ondanks mijn persoonlijke betrokkenheid, probeer ik zoveel mogelijk op een objectieve manier over de crisis te schrijven. Voor een beter begrip, is het mijns inziens belangrijk om de crisis niet als op zichzelf staand fenomeen en vanuit zuiver economisch perspectief te benaderen maar om juist op zoek te gaan naar grotere verbanden waarbij factoren als het internationale krachtenveld, de cultuurhistorie en elementen uit de volksaard een rol gaan spelen’.

Contact: shereenelsherbini@gmail.com

S. el Sherbini op LinkedIn

Reacties zijn gesloten.