21 september 2018: Lecture: The Futurity of Things Past: Thinking Greece Beyond Crisis

Inaugural Lecture
TitleThe Futurity of Things Past: Thinking Greece Beyond Crisis
Language: English
Speaker: Prof. Dr. M. Boletsi (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies, UvA)
Location: University of Amsterdam, Aula/Auditorium, Singel 411, Amsterdam
Date & time: September 21, 2018. At 3.00 p.m.

Abstract (in Dutch): 
De financiële crisis in Griekenland heeft de manier waarop mensen het heden ervaren radicaal veranderd en hun blik op de toekomst vernauwd. Desalniettemin kunnen we in Griekse literaire en artistieke werken van de laatste tijd innovatieve pogingen traceren om de ‘crisis’ om te vormen tot een kritische benadering van het verleden en het heden, en om de toekomst open te stellen voor meervoudige visies en perspectieven. Dit betoogt Maria Boletsi in haar oratie.

‘Culturele renaissance’
Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 lijkt de associatie van Griekenland met ‘crisis’ onontkoombaar. In het kader van de crisis werd de ruimte voor (politieke) keuzes ernstig beperkt. Zo werd bezuinigingspolitiek bijvoorbeeld gepresenteerd als een ‘eenrichtingsweg’ zonder alternatieven. Ook werd de horizon van toekomstige mogelijkheden ingeperkt. Voor alternatieve voorstellingen van het heden en de toekomst kunnen we ons volgens Boletsi wenden tot recente werken van literatuur, kunst en cinema. Er is sinds de crisis sprake van een ‘culturele renaissance’ in Griekenland, vooral op het gebied van poëzie, openbare kunst en film, waar veel internationale aandacht voor is. Een van de belangrijkste hedendaagse kunstevenementen, Documenta, heeft in 2017 Athene als tweede locatie (naast Kassel) gebruikt onder de titel ‘Learning from Athens’. Films van de zogenoemde ‘Greek Weird Wave’ hebben de Griekse cinema internationaal in de schijnwerpers gezet.
Wat maakt bepaalde vormen van artistieke en culturele productie in Griekenland interessant voor een internationaal publiek? Wat maakt de casus van dit land paradigmatisch voor bredere systemische processen, maar ook voor verzetsvormen en alternatieve artistieke ‘talen’ in het Middellandse Zeegebied en in de rest van Europa of de wereld?

Herziening van verleden en heden
Veel literaire werken, graffiti, kunstinitiatieven en films die tijdens de crisis zijn ontstaan, herzien het verleden en het heden om de verbeelding van de toekomst te verbreden. Boletsi beschrijft dit proces met het begrip ‘futurity’, een toekomstgericht engagement met het verleden, waarbij men in objecten en archieven van het verleden duikt op zoek naar beelden, vocabulaires, verhalen en instrumenten die vorm kunnen geven aan alternatieve toekomsten. Dit engagement vindt weliswaar plaats in de literatuur en kunst, maar vergt ook nieuwe of tegendraadse manieren van lezen van onderzoekers in de geesteswetenschappen.

Bio speaker: Maria Boletsi is professor by special appointment at the University of Amsterdam (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies) and assistant professor at the department of Film and Literary Studies at Leiden University and the Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). After a Bachelor’s degree in Greek Language and Literature at the Aristotle University of Thessaloniki, Boletsi obtained a Bachelor’s in Literary Studies and a Research Master’s in Cultural Analysis at the UvA. Boletsi received her PhD with honours at Leiden University with a dissertation on barbarism in modern literature, visual art and philosophy, which was published by Stanford University Press in 2013. Boletsi has been a research fellow at Princeton University’s Seeger Center for Hellenic Studies and a visiting scholar at Columbia University’s department of Germanic Languages/Institute for Comparative Literature and Society. She is a member of the editorial board of the Journal of Modern Greek Studies and the book series Thamyris/Intersecting: Place, Sex and Race (Brill Publishing)

Reacties zijn gesloten.