1 oktober 2017: Vertaaltoets Grieks UvA-Bureau Wbtv

translate

Wie als beëdigd vertaler Grieks wil werken, moet zich laten inschrijven in het landelijke ‘Register beëdigde tolken en vertalers’, kortweg Rbtv. Een van de mogelijkheden om tot dit register te worden toegelaten, is het succesvol afleggen van een toets waarin de vertaalvaardigheden van de kandidaat getest worden. Het Nederlands is daarbij telkens de bron- of doeltaal.

Met ingang van 2017 organiseert de afdeling Moderne Vreemde Talen en Culturen van de Universiteit van Amsterdam vertaaltoetsen voor 16 vertaalrichtingen waaronder het Nieuwgrieks. De vertaaltoets Nieuwgrieks wordt georganiseerd in samenwerking met de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA en wordt beoordeeld conform het beoordelingsraster van het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl). De toets voldoet hiermee aan het kader voor vertaaltoetsen.

De vertaaltoetsen worden tweemaal per jaar georganiseerd, in oktober en april. Aanmelden voor de vertaaltoets kan tot uiterlijk 1 oktober of 1 april voorafgaand aan de toets.

Meer informatie: Illustere School van de UvA

Reacties zijn gesloten.